Izjava o privatnosti

Izjava o zaštiti podataka i zaštita podataka u skladu sa čl. 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP)

Zaštita vaših osobnih podataka za nas ima visoku važnost i kao akreditirana tvrtka s osobitom pažnjom obrađujemo vaše podatke. Vaše osobne podatke obrađujemo isključivo na temelju važećih zakonskih odredbi, odnosno Zakona o zaštiti osobnih podataka (ZZOP), Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP) i Zakona o telekomunikacijama.

U niže navedenoj izjavi o zaštiti podataka izvješćujemo vas o najvažnijim aspektima obrade podataka koja obuhvaća:

a) sklapanje ugovora radi obavljanja postupka inspekcije i certifikacije

b) korištenje/posjetu naše web stranice

c) informiranje i odnose s javnošću

d) postupak prijave

1. Kako do nas:

Bio Garantie d.o.o.

Ivana Mažuranića 2

40000 Čakovec

Republika Hrvatska

Tel: 00 385 (0) 40 390 163

E-mail: hrvatska@bio-garantie.hr

2. Osobni podaci

Osobni podaci temeljem odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka su svi podaci koji sadrže informaciju o osobnim ili činjeničnim okolnostima, kao što su ime, adresa, e-mail adresa, broj telefona.

3. Svrha obrade osobnih podataka

Vaši podaci obrađuju se u slijedeće svrhe:

a) Odgovaranje na vaše upite, dodatne upite, uključujući i sva pitanja vezano za sklapanje ugovora radi korištenja naših usluga

b) Korištenje i optimizacija naše web stranice u informativne svrhe

c) Izrada i dostava informacija o inspekcijskoj kontroli i certifikaciji i našim ostalim uslugama u okviru važećih pravnih propisa, temeljem sklopljenog ugovora 

d) Vrednovanje stručnih i osobnih vještina kandidata radi popunjavanja slobodnih radnih mjesta

4. Pravni temelj obrade osobnih podataka prema OUZP-u

Obrada osobnih podataka (a) vrši se za potrebe odgovaranja na vaše upite, dodatne upite i pitanja vezano kod sklapanja ugovora radi korištenja naših usluga i ispunjavanje obveza proizašlih iz važećih ugovora sa određenim klijentom/-ima ili budućim klijentima.

Obrada osobnih podataka (b) u svrhu korištenja i optimizacije naše web stranice bazira se na sklopljenim ugovorima i potrebnim informacijama vezanim za pojedinačne usluge.

Obrada osobnih podataka (c) u informativne svrhe obavlja se u svrhu ispunjenja ugovornih i predugovornih obveza.

Obrada osobnih podataka (d) za potrebe popunjavanja slobodnih radnih mjesta temelji se na pravnoj osnovi dane suglasnosti, predugovornih obveza i legitimnog interesa tj. provjere kvalifikacija kandidata za određeno radno mjesto u tvrtci.

Ukoliko već jeste naš klijent ili to želite postati, npr. želite sklopiti ili ste već sklopili ugovor, vi ste – temeljem ugovora – obvezni nama omogućiti određene osobne podatke koji su potrebni radi obavljanja inspekcijske kontrole i certifikacije.

5. Primatelji osobnih podataka

Osobni podaci dostavljaju se kako slijedi:

Tijekom obavljanja inspekcijske kontrole i certifikacije: državnim tijelima, subjektima privatnih standarda i specifikacija, po obavljenoj kontroli i ostalim inspekcijskim tijelima, ako je potrebno radi obavljanja usluga: EASY-CERT platformi za publikaciju certifikata u skladu sa standardom ISO 17065; akreditiranim laboratorijima za uzorkovanje.

U slučaju opravdane potrebe, podaci se prosljeđuju osiguravajućim društvima, bankama, poreznim savjetnicima, revizorskim kućama.

Dodatno, podaci se prosljeđuju tvrtkama za otpremu i dostavu pošte, izdavanje i otpremu pošiljaka i tvrtkama za odlaganje papira i papirne konfekcije.

b) Korištenje i optimizacija naše web stranice: urednicima i administratorima naše web stranice.

c) Djelomično za potrebe odnosa s javnošću i informiranja grafičkih dizajnera, uredništva i tiska.

d) Prijave/zamolbe se obrađuju u internom postupku. Podredno, obvezujemo se čuvati vaše osobne podatke od treće strane, osim u slučaju kada smo pravno obvezani dostaviti ih ili temeljem odluke državnih tijela.

Podredno, obvezujemo se čuvati vaše osobne podatke od treće strane, osim u slučaju kada smo pravno obvezani dostaviti ih ili temeljem odluke državnih tijela.

6. Iznošenje osobnih podataka trećoj zemlji

Postoji mogućnost da se tijekom postupka obavljanja inspekcijske kontrole i certificiranja stvori potreba za iznošenjem osobnih podataka drugim tvrtkama izvan Republike Austrije i izvan europskog gospodarskog prostora, točnije u Švicarsku. Švicarska se smatra trećom zemljom sa zadovoljavajućim sustavom zaštite osobnih podataka. (DSAV).

7. Razdoblje čuvanja osobnih podatka

Obrađeni osobni podaci s naše strane čuvaju se dokle postoji objektivna potreba radi ispunjenja zadataka u koju svrhu su prikupljani i obrađivani.

Kriteriji za čuvanje:

a) U okviru postupka inspekcijske kontrole i certificiranja: ako se zahtjevi nadležnog akreditacijskog tijela i tvrtke moraju usuglasiti, razdoblje čuvanja relevantnih podataka za kontrolu je barem 10 godina. Ostali kriteriji zadržavanja i čuvanja podataka su radi ispunjavanja pravno utvrđenih obveza i do njihove zastare (ovisi o pravnoj osnovi zahtjeva).

b) Korištenje i optimizacija naše web stranice: osobni podaci nisu prikazani u statistici posjetitelja. 

c) Informiranje i odnosi s javnošću: za vrijeme trajanja ugovornog odnosa s našim klijentima ili zainteresiranim stranama do primitka opoziva dane suglasnosti.

d) Postupak prijave: Podaci se čuvaju najduže 7 mjeseci od završetka postupka prijave kandidata, ukoliko nijedan nije izabran. Ako je dana suglasnost za čuvanje podatka, podaci se čuvaju do primitka opoziva dane suglasnosti.

8. Vaša prava

Kao osobe koje su obuhvaćene obradom podataka temeljem odredbi Zakona o zaštiti podataka, imate slijedeća prava, pod uvjetom da nisu u suprotnosti s našim ugovornim odnosom: 

Ako je obrada osobnih podataka temeljena na vašoj suglasnosti, u bilo kojem trenutku možete povući vašu suglasnost za obradu podataka (dovoljno je putem elektroničke pošte) na hrvatska@bio-garantie.hr. Opoziv suglasnosti ne utječe na zakonitost podataka koji su se koristili sve do opoziva.
Ukoliko se vaši osobni podaci mijenjaju, molimo da nas o tome obavijestite. Smatrate li da obrada vaših osobnih podataka krši Zakon o zaštiti podataka ili su vaša prava povrijeđena na drugi način, možete podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

9. Poveznice sa drugim web stranicama

Naša web stranica sadržava poveznice sa drugim web stranicama. Međutim, ovdje navedena pravila o privatnosti ne odnose se na te web stranice. Stoga vas molimo, da izravno posjetite te web stranice kako biste dobili informacije o zaštiti podataka za predmetne web stranice. Naša tvrtka ne odgovara za bilo koju radnju poduzetu na tim web stranicama ili za njihov sadržaj.

10. Memorija web servera

Web server automatski prepoznaje određene osobne podatke kao što su vaša IP adresa, datum, vrijeme, korisnički alat preglednika, kao i pohranjene odredišne – pregledane web stranice. Ti podaci pohranjuju se ih tehničkih razloga 2 tjedna, a zatim se automatski brišu.

11. Kolačići

Naša web stranica koristi tzv. kolačiće. Radi se o malim tekstualnim datotekama pohranjenim na vašem uređaju uz pomoć preglednika. One ne štete. Prikupljaju se slijedeći podaci: jezične postavke, praćenje korisnika za web analizu. 

Naša web stranica koristi tzv. “kolačiće sesije”. To su kolačići koji su aktivni samo dok posjećujete web stranicu, vremenski su ograničeni i uvijek se brišu kada se preglednik / kartica zatvara.

Koristimo kolačiće kako bismo naše usluge pojednostavnili. Neki kolačići ostaju pohranjeni na vašem uređaju sve dok ih ne izbrišete. Omogućuju nama da prepoznamo vaš preglednik kod slijedeće posjete.

Ukoliko to ne želite, možete postaviti preglednik tako da vas obavijesti o postavljanju kolačića i dopuštate ih samo u pojedinim slučajevima. Onemogućavanje kolačića može ograničiti funkcionalnost naše web stranice.

12. Web analiza 

Naša web stranica koristi web analitičke usluge Google Analytics Google Inc., Gordon House Barrow St. Dublin 4 Irska. U tu svrhu koriste se kolačići koji omogućuju korisnicima analizu korištenja web stranice. Tako generirane informacije prenose se poslužitelju pružatelja usluga i tamo pohranjuju. Neki kolačići ostaju pohranjeni na vašem uređaju dok ih ne izbrišete. To možete spriječiti postavljanjem preglednika tako da se ne pohranjuju kolačići. Onemogućavanjem kolačića može ograničiti funkcionalnost naše web stranice

IP adresa se bilježi, ali odmah se anonimizira brisanjem posljednje znamenke. Kao rezultat toga, moguće je samo grubo lokaliziranje.

Sklopili smo ugovor o obradi podataka sa pružateljem usluga.

13. Sigurnost osobnih podataka 

Vaše podatke hostira davatelj usluga iz Europske unije. Naša tvrtka i davatelj usluga koriste tehničke i organizacijske sigurnosne mjere za zaštitu vaših prikupljenih podataka od pokušaja manipulacije, gubitka, uništenja ili pristupa od strane neovlaštenih osoba. Bez obzira na naše napore za održavanjem potrebnog visokog standarda sigurnosti, ne možemo u potpunosti isključiti mogućnost pregledavanja i korištenja vaših informacija od strane drugih osoba.

Obratite pažnju, da stoga ne preuzimamo nikakvu odgovornost za otkrivanje podataka zbog pogrešaka koje nisu uzrokovane s naše strane, u prijenosu podataka i / ili radi neovlaštenog pristupa trećih strana (npr. hakerski napad na račun e-pošte ili telefon, presretanje faksova). 

14. Izmjene pravila o privatnosti 

Kao dio kontinuiranog razvoja, ažurirati će se i ova pravila. Promjene na našoj web stranici biti će objavljene na vrijeme. Stoga biste povremeno trebali pregledati ova pravila o privatnosti, kako biste bili upoznati sa najnovijom verzijom.

Svibanj, 2018.