Zakonske osnove

Sadržaj

Autor ne preuzima nikakvu odgovornost za aktualnost, točnost, cjelovitost ili kvalitetu materijala na ovom web mjestu ili informacija sadržanih u njemu. Ni pod kojim okolnostima ne mogu se potraživati ​​odgovornosti prema autoru u vezi s materijalnom ili nematerijalnom štetom koja proizlazi iz uporabe ili nekorištenja pruženih informacija ili koja proizlazi iz upotrebe neispravnih ili nepotpunih podataka, osim ako postoje dokazi o krivnji s namjerom ili grube nepažnje autora.  

Sav materijal na ovom web mjestu podložan je potvrdi i bez obveze. Autor izričito zadržava pravo izmijeniti, dopuniti ili izbrisati bilo koji dio ili sve stranice na ovom web mjestu ili privremeno ili definitivno prekinuti objavljivanje web stranica bez najave.


Unakrsne reference i poveznice

U slučaju izravnih ili neizravnih poveznica ("hiperveza") na vanjske web stranice izvan opsega odgovornosti autora, autor može odgovarati samo ako je upoznat sa sadržajem tih web stranica i ako je to tehnički moguće i razumno za da spriječi upotrebu ovih web stranica ako sadrže ilegalni materijal.  

Autor ovime izričito potvrđuje da na tim web stranicama nije bilo prepoznatljivog ilegalnog sadržaja u vrijeme uspostavljanja veze. Autor nema utjecaja na trenutni ili budući dizajn, sadržaj ili autorstvo povezanih web stranica. Stoga se autor ovime izričito ograđuje od bilo kojeg sadržaja bilo koje povezane web stranice koja je promijenjena od uspostavljanja veze. Samo davatelj povezanog web mjesta/web stranice s unakrsnom referencom može biti odgovoran za bilo koji nezakonit, neispravan ili nepotpun sadržaj, a posebno za štetu koja nastane kao rezultat upotrebe ili nekorištenja bilo kojih danih podataka, a ne i davatelj web stranice to se jednostavno odnosi na dotične web stranice.  

Zakon o autorksim pravima i žigu

U svim publikacijama autor čini sve napore da se pridržava propisa o autorskim pravima koji se primjenjuju na bilo koju grafiku/sliku, akustične podatke, video materijale i tekst koji koristi, te da koristi samo grafike/slike, akustične podatke, video materijale i tekst koji je proizveo ili besplatna/shareware grafika/slike, akustični podaci, video materijali i tekst.  

Sve reference u materijalima na ovu web stranicu na logo ili zaštitne znakove koje može zaštititi treća strana, bezuvjetno podliježu odredbama relevantnih zakona o žigovima i imovinskim pravima registriranog vlasnika. Čak i tamo gdje se marka ili zaštitni znak samo spominje, ne bi trebalo pretpostaviti da marka ili zaštitni znak nisu zaštićeni pravima treće strane.

Autorska prava na objavljeni materijal koji je autor proizveo ostaje isključivo na autoru ovih web stranica. Zabranjena je reprodukcija ili uporaba bilo kakvih grafika/slika, akustičnih podataka, video materijala ili teksta u drugim elektroničkim ili tiskanim publikacijama bez izričitog odobrenja autora.


Pravna učinkovitost isključenja odgovornosti

Ovo izuzeće odgovornosti smatrat će se dijelom mrežnih informacija koje vode do ove stranice. Ako se bilo koji dio ovog teksta ili bilo koji tekst ne uskladi ili se samo djelomično uskladi s relevantnim važećim zakonskim odredbama, to neće utjecati na sadržaj ili valjanost preostalih odjeljaka ovog dokumenta.

Online-Alati

Ako autor klijentima i partnerima osigura dodatni zaštićeni radni prostor pomoću modula Korisničkog portala i Partnerskog portala te drugih mrežnih alata, za upotrebu tih radnih prostora može se platiti naknada. Pri prvom pristupu ovoj usluzi, korisnici dobivaju informacije o općim uvjetima i propisima za korištenje ove usluge.

Opći uvjeti i propisi o korištenju

Ovdje navedeni pravni podaci nadopunjuju sadržaj općih uvjeta i propisa o korištenju internetskih alata koje pruža Bio Garantie d.o.o. (HR-40000, Čakovec) i Austria Bio Garantie GmbH (AT-2202 Enzersfeld)