Usluge

Naša glavna aktivnost je nadzor i certifikacija ekoloških poljoprivrednih gospodarstava, prerađivačkih tvrtki i trgovaca. Naše usluge možete potražiti pod odjeljkom ekološka "Poljoprivreda“ i "Prerada i trgovina“.

Molimo izaberite relevantnu uslugu. Vidjet ćete pregled dostupnih usluga.


Vaš put do certifikacije, korak po korak

1

Ukoliko imate interese za ekološki sustav
kliknite na "Prijavi se" i ispunite obrazac
2

Odmah ćemo Vas kontaktirati
putem telefona ili e-maila
3

Prijavili ste se
molimo potpišite i pošaljite natrag potpisani obrazac za prijavu
4

Nadzor ćemo provoditi na licu mjesta
certificirat ćemo Vaše proizvode i izdati certifikatAustria Bio Garantie d.o.o. je akreditirano kontrolno i certifikacijsko tijelo u skladu s normom ISO 17065. Sve naše aktivnosti predmet su nadzora Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) i Ministarstva poljoprivrede.

Upis novih tvrtki 

Novi klijenti se mogu prijaviti na našoj web stranci za odgovarajuću uslugu. 

Nadzori

Inspekcijski nadzor provodimo pomoću integriranog i strukturiranog kontrolnog popisa. Dokumente koje moramo popuniti šaljemo našim klijentima prije nadzora. Tijekom nadzora naši inspektori izdaju zapisnik o nadzoru u kojem se bilježe njihova zapažanja i mjere koje klijent mora poduzeti nakon nadzora, zajedno s rokovima za iste. Na kraju nadzora inspektor iznosi sadržaj zapisnika o nadzoru, a zatim ga potpisuju obje strane. Nakon toga zapisnik o nadzoru i svi relevantni dokumenti prosljeđuju se certifikatoru. Postupak nadzora i postupke certificiranja nikada ne provodi ista osoba. 

Postupak certificiranja

Kontrolno tijelo provjerava sve podatke koje je inspektor prikupio tijekom postupka nadzora. Ako su farma/prerađivačka jedinica i proizvodi u skladu s propisima, izdaje se certifikat i postupak certificiranja završava.


Ekološka poljoprivreda

Ekološka poljoprivreda je sustav poljoprivrede i proizvodnje hrane koji zabranjuje ili ograničava primjenu proizvoda za poboljšanje tla, gnojiva, određenih sredstava za zaštitu bilja i veterinarskih proizvoda. Ekološka poljoprivreda daje prioritet održivosti, bioraznolikosti i zaštiti okoliša. Kontrolirana poljoprivredna gospodarstva primjenjuju pravila propisana ekološkom regulativom EU-a i nacionalnim zakonima u okviru strogog kontrolnog okvira.

Da bi se netko službeno bavio ekološkom poljoprivredom, potrebno je potpisati ugovor s kontrolnim i certifikacijskim tijelom za ekološku poljoprivredu i proizvodnju. Od dana potpisivanja ugovora obvezno je poštivati ekološku regulativu EU-a, koju definira EU i integrirana je u nacionalne zakone. Operator je dužan poštivati zahtjeve i to dokumentirati tijekom cijele godine, što pregledava kontrolno tijelo. 

Organizaciji koja djeluje izvan sustava certificiranja nije dopušteno prodavati svoje proizvode s oznakama koje se odnose na ekološku poljoprivredu, čak ni u slučaju da je djelatnost njihovog poljoprivrednog gospodarstva slična ili je možda identična reguliranoj ekološkoj poljoprivredi.

Jedan od najvažnijih zahtjeva je da u ekološkoj proizvodnji nije dopuštena uporaba genetski modificiranih životinja, biljnih materijala i tvari. Osim nekoliko izuzeća, zabranjena je primjena kemijski proizvedenih sintetičkih sredstava za zaštitu bilja, lako topljivih fosfornih gnojiva i sintetičkih dušičnih gnojiva. 

Ispod možete pročitati nekoliko tvrdnja potvrđenih istraživanjem koje govori o ekološkoj poljoprivredi: 

  • Ekološka proizvodnja je način proizvodnje koji podržava održivost, biološku raznolikost i ima mali utjecaj na prirodu općenito 
  • Ova vrsta poljoprivredne proizvodnje temelji se na plodoredu, uzgoju lokalnih i otpornijih sorti 
  • Cilj ekološke proizvodnje je da se farma samostalno održi, a upotreba ulaznih sirovina ograničena je isključivo na proizvode prirodnog podrijetla 
  • Ekološka proizvodnja podržava i uzgoj životinja, gdje se životinje drže u slobodnom uzgoju s dovoljno prostora za vježbanje i dnevnog osvjetljenja. Medicinski tretman životinja dopušten je samo kada je to potrebno, a ne kao preventivna mjera. Cilj ekološkog uzgoja životinja je uzgajati životinje u uvjetima koji odgovaraju njihovim potrebama pružajući im što je više moguće "ugodniji" život 
  • Ekološko proizvedeni proizvodi su proizvodi koji imaju dvosmjerni utjecaj. Proizvodnja podržava i slijedi prirodne zakone s malim ili nikakvim utjecajem na prirodu, a zbog ograničene upotrebe sredstava za zaštitu bilja, gnojiva i lijekova životinja, ekološki proizvodi su proizvodi bez ostataka koji ne utječu na ljudsko zdravlje na način kao konvencionalni proizvodi