Hrvatski ekološki propisi

Hrvatski ekološki propisi

Nacionalno zakonodavstvo se odnosi na domaću ekološku proizvodnju, preradu, trgovanje i označavanje, uključujući i propise koji se odnose na službeno odobrenje, kontrole i uvjete za kontrolna tijela.

Ekološka proizvodnja je poljoprivredna metoda kojoj su ciljevi proizvodnja hrane uz upotrebu prirodnih tvari i procesa i generalno ima ograničen utjecaj na okoliš. Pravila, dana od strane nadležnih tijela, postavljaju visoki standard za ekološku proizvodnju.

Hrvatska nadležna tijela donijela su nekoliko propisa za proizvodnju, distribuciju i marketing ekoloških proizvoda.

Ministarstvo poljoprivrede - Ekološki zakoni i propisi

Link

Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (Narodne novine, br. 110/2022)

Link

Poljoprivredno zakonodavstvo

Link

Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja

Link

Kontakt osoba

Marko Ilić Buljan Marko Ilić Buljan

Poljoprivreda
+385 (0) 40 390 163
m.buljan@bio-garantie.hr