EU ekološke uredbe

EU ekološke uredbe

Vijeće EU 2018. godine odobrilo je Uredbu (EU) 2018/848 kojom se utvrđuju načela, ciljevi i sveobuhvatna pravila za ekološku poljoprivredu, te određuje način označavanja ekoloških proizvoda. Ova Uredba zamijenila je Uredbu (EU) br. 834/2007, a primjenjuje se s 1. siječnja 2022., dopunjena brojnim Delegiranim i Provedbenim uredbama koje se odnose na proizvodnju, prodaju i stavljanje na tržište ekoloških proizvoda.

Svi su ovi zakonodavni akti pravna osnova koja regulira može li se roba prodavati kao ekološka unutar EU-a, uključujući onu koja je uvezena iz zemalja koje nisu članice EU-a. Propisi također definiraju kako i kada se može koristiti ekološki logotip EU-a. Postoje dodatni posebni propisi koji uređuju akvakulturu i proizvodnju vina.

Prednost za subjekte

Ekološka proizvodnja je poljoprivredna metoda kojoj su ciljevi proizvodnja hrane uz upotrebu prirodnih tvari i procesa. To znači da ekološka poljoprivreda ima tendenciju smanjenja utjecaja na okoliš.

Načela

Europska Komisija je usvojila nekoliko propisa za proizvodnju, preradu, distribuciju i marketing ekoloških proizvoda.

Web stranica

Link

Trenutna pročišćena verzija EZ

Link

Uredba 848/2018

Link

Kontakt osoba

Marko Ilić Buljan Marko Ilić Buljan

Poljoprivreda
+385 (0) 40 390 163
m.buljan@bio-garantie.hr