EU Uredba za ekološke proizvode

Poštovani,

vijeće EU 2018. godine odobrilo je Uredbu (EU) 2018/848 kojom se utvrđuju načela, ciljevi i sveobuhvatna pravila za ekološku poljoprivredu, te određuje način označavanja ekoloških proizvoda.

Ova Uredba zamijenila je Uredbu (EU) br. 834/2007, a primjenjuje se s 1. siječnja 2022., dopunjena brojnim Delegiranim i Provedbenim uredbama koje se odnose na proizvodnju, prodaju i stavljanje na tržište ekoloških proizvoda.

Svi ovi akti daju pravnu osnovu za trgovinu ekološkom robom unutar EU, uključujući i onu uvezenu iz zemalja koje nisu članice EU. Norme također određuju kako i kada se ekološka oznaka EU može koristiti.

Prednosti za klijente 

Ekološka proizvodnja je poljoprivredna metoda usmjerena na proizvodnju hrane korištenjem prirodnih tvari i procesa. To znači, da ekološka proizvodnja općenito ima ograničen utjecaj na okoliš. 

Načela 

Europska komisija je donijela brojne uredbe o proizvodnji, prodaji i stavljanju na tržište ekoloških proizvoda.

Web stranica: Ministarstvo poljoprivrede - Ekološka poljoprivreda

Poveznica: Pravila i norme EZ br. 2018/848

Vaš tim Bio Garantie Hrvatska!