Hrvatska lista repromaterijala za ekološku poljoprivredu

Hrvatska lista repromaterijala za ekološku poljoprivredu je javni registar proizvoda (gnojiva, poboljšivača tla, supstrata i proizvoda za zaštitu bilja) koji se mogu koristiti u ekološkoj poljoprivredi.Kako prijaviti proizvode za upis na listu

Gnojiva

Gnojiva, poboljšivači tla, i supstrati mogu se prijaviti kod Bio Garantie d.o.o. (BG Hrvatska) pomoću obrasca za prijavu gnojiva. Daljnji dokumenti će se tražiti na uvid tijekom procesa evaluacije proizvoda.

Prijava gnojiva

Sredstva za zaštitu bilja

Sredstva za zaštitu bilja i slični proizvodi mogu se BG Hrvatska prijaviti pomoću obrasca.

Prijava sredstva za zaštitu bilja, pomoćnih i srodnih proizvoda

Tvrtka koja prijavljuje sredstva za zaštitu bilja je neovisno o prijavi na Hrvatsku listu repromaterijala obvezna izvršiti sve potrebne korake za službenu registraciju ukoliko je to potrebno.


Novi korisnici

Tvrtke koje po prvi puta uvrštavaju proizvod u suradnji s BG Hrvatska d.o.o. dužne su ispuniti i potpisati Sporazum i zahtjev za procjenu i objavljivanje inputa i vratiti ga u BG Hrvatska d.o.o.

Sve djelatnosti i aktivnosti su predmet Općih uvjeta poslovanja.     

Trenutne cijene su primjenjive i mogu se naći u tablici 3: Cjenik


Preuzimanje logotipa i uvjeti korištenja

Preuzimanje logotipa za Hrvatsku

Za daljnja pitanja vezana uz upotrebu logotipa molimo Vas da kontaktirate Bio Garantie d.o.o. na: hrvatska@bio-garantie.hr