Naši partneri - u Hrvatskoj i međunarodno

Vaš partner

Vaš partner

Bio Garantie d.o.o. osnovana je 2012. godine. Naša tvrtka pouzdani je partner subjektima u ekološkoj poljoprivredi, preradi i trgovini skoro 10 godina.

Austria Bio Garantie GmbH

Austria Bio Garantie GmbH

Vodeće austrijsko tijelo za ekološku kontrolu

Naši međunarodni partneri

Naši međunarodni partneri

Ovdje možete pronaći naše međunarodne partnere

EASY-CERT grupa

EASY-CERT grupa

Bio Garantie d.o.o. je član EASY-CERT grupe

EASY-CERT services

EASY-CERT services

Naš partner za ekološke inpute

Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”

Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”

Podugovoreni laboratorij

Eurofins Croatiakontrola d.o.o.

Eurofins Croatiakontrola d.o.o.

Podugovoreni laboratorij

Primoris Bulgaria AD

Primoris Bulgaria AD

Podugovoreni laboratorij